Nefretiri Jeanne BONITZAncestors of Nefretiri Jeanne BONITZ

                                                  /-Carl Friedrich BONITZ
                                          /-Karl Friedrich BONITZ
                                          |        \-Christiane Karoline RUDOLPH
                                 /-Rudolf Karl BONITZ
                                 |        \-Elsa Martha UNGETHUM
                         /-Reginald Harold BONITZ
                         |        |        /-Mathias BRAND
                         |        \-Dorothy Maria BRAND
                         |                 \-Clara BENNINGHAUS
                /-Reynold Allen BONITZ
                |        \-Ruth Marie HANSEN
        /-Jerek Jay BONITZ
        |        |        /-Leo R. LAWVER Sr.
        |        \-Vicky Ann LAWVER
        |                 \-Judith WHITE
Nefretiri Jeanne BONITZ
        \-Rachel Kathleen FAHNEL
                \-Debra Jeanne FAHNEL


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Nicholas D. BONITZAncestors of Nicholas D. BONITZ

                /-Giuseppe (Joe) ABBONIZZIO
        /-Charles BONITZ
        |        \-Octavia NN
Nicholas D. BONITZ
        \-Domenica NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Nicol BONITZ
Ancestors of Nicol BONITZ

        /-Nicol BONITZ
Nicol BONITZ
        \-Barbara NN

Descendants of Nicol BONITZ

1 Nicol BONITZElisabeth GRENTZ Marriage: 29 JAN 1672, Chemnitz, Sachsen
   2 Elisabeth BONITZ
   2 Maria BONITZ
   2 Anna BONITZAndreas WÄCHTLER Marriage: 12 NOV 1715, Chemnitz, Sachsen
   2 Susanna BONITZ
   2 Georg BONITZ
   2 Daniel BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Nicol BONITZ
Descendants of Nicol BONITZ

1 Nicol BONITZBarbara NN
   2 Barbara BONITZGeorg VIERTHALER Marriage: 27 OCT 1663, Chemnitz, Sachsen
   2 Nicol BONITZElisabeth GRENTZ Marriage: 29 JAN 1672, Chemnitz, Sachsen
      3 Elisabeth BONITZ
      3 Maria BONITZ
      3 Anna BONITZAndreas WÄCHTLER Marriage: 12 NOV 1715, Chemnitz, Sachsen
      3 Susanna BONITZ
      3 Georg BONITZ
      3 Daniel BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Nicole BONITZAncestors of Nicole BONITZ

                                                  /-Carl Traugott BONITZ
                                          /-Carl Heinrich BONITZ
                                          |        \-Johanna Henriette Auguste JUST
                                 /-Heinrich Emil BONITZ
                                 |        |        /-Carl August WEIDAUER
                                 |        \-Henriette WEIDAUER
                                 |                 \-Christiane Caroline ESPIG
                         /-Martin BONITZ
                         |        |        /-Eduard Louis HAHN
                         |        \-Laura Elisabeth HAHN
                         |                 \-Laura STÄRKER
                /-Hans-Joachim BONITZ
                |        \-Mary RUHBAUM
        /-Hans-Joachim BONITZ
        |        |        /-Fritz REPPEL
        |        \-Hildegard REPPEL
Nicole BONITZ
        \-Isolde NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Nicole BONITZAncestors of Nicole BONITZ

                                          /-Karl Friedrich BONITZ
                                 /-Eli Oskar BONITZ
                                 |        \-Johanne Christiane KÖHLER
                         /-Karl Erich BONITZ
                         |        \-Amalie Auguste WAGNER
                /-Erich Lothar BONITZ
                |        \-Rosa HASEIDL
        /-Thomas BONITZ
        |        \-Elfriede TIMMEL
Nicole BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Nikolaus BONITZ
Ancestors of Nikolaus BONITZ

                                 /-Wenzel BONITZ
                         /-Wenzel BONITZ
                         |        \-Elisabeth SCHMÖLZER
                /-Jakob BONITZ
                |        \-Katharina TRANKER
        /-Franz BONITZ
        |        \-Karoline TOMANIC
Nikolaus BONITZ
        \-Maria SCHÄFER

Descendants of Nikolaus BONITZ

1 Nikolaus BONITZRosalie WEISS Marriage: 1921
   2 Hans BONITZTheresia GERICH Marriage: 14 MAR 1954
      3 Herbert BONITZGisella CSAJKO
         4 Kornelia BONITZ
      3 Henriette (Henny) BONITZLothar SWOBODA
   2 Monika BONITZNN PAROSCHKI


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Nikolaus BONITZAncestors of Nikolaus BONITZ

                                                  /-Wenzel BONITZ
                                          /-Christian BONITZ
                                          |        \-Elisabeth SCHMÖLZER
                                 /-Christian BONITZ
                                 |        |        /-Johann Georg BOLBECHER
                                 |        \-Margaretha BOLBECHER
                                 |                 \-Anna Maria MUCKLI
                         /-Jakob BONITZ
                         |        |        /-Johann HABSCHIED
                         |        \-Barbara HABSCHIED
                         |                 \-Anna WINDAUER
                /-Jakob BONITZ
                |        \-Maria HELLEBRAND
        /-Martin BONITZ
        |        \-Aloisia WAGNER
Nikolaus BONITZ
        \-Katharina FISCHER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Nils BONITZAncestors of Nils BONITZ

                                                  /-Johann Gottfried BONITZ
                                          /-Carl Traugott BONITZ
                                          |        \-Johanne Christiane SCHETTLER
                                 /-Carl Paul BONITZ
                                 |        |        /-Karl Friedrich VIERTEL
                                 |        \-Minna Auguste VIERTEL
                         /-Willy Richard BONITZ
                         |        \-Gesine Marie Johanne JANSSEN
                /-Paul Heinrich BONITZ
                |        \-Johanne Helene WULF
        /-Claus BONITZ
        |        \-Ingeborg FISCHER
Nils BONITZ
        \-Karin KOECHER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Niron Robin BONITZ
Ancestors of Niron Robin BONITZ

                                          /-Carl Friedrich BONITZ
                                 /-Carl Friedrich BONITZ
                                 |        |        /-Johann Georg LÖFFLER
                                 |        \-Christiane Caroline LÖFFLER
                                 |                 \-Johanne Sophie WEIGEL
                         /-Albin Gustav BONITZ
                         |        |        /-Christian Friedrich RUDOLPH
                         |        \-Christiane Karoline RUDOLPH
                /-Ernest (Ernst) Franz BONITZ
                |        |        /-Hartwig Albon SCHNEIDER
                |        \-Martha Ann SCHNEIDER
                |                 \-Wilhelmina KAUFMANN
        /-Gary Edward BONITZ
        |        |        /-Helmuth J. WREGE
        |        \-Joan Marie WREGE
        |                 \-Edith Mildred COLVER
Niron Robin BONITZ
        \-Cynthia (Cindy) M. YONKER

Descendants of Niron Robin BONITZ

1 Niron Robin BONITZCammie Sue HASS


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]NN BONITZ
Ancestors of NN BONITZ

                /-NN BONITZ
        /-Rudolf BONITZ
NN BONITZ
        \-Hulda BUCHWEITZ

Descendants of NN BONITZ

1 NN BONITZ
 ∞ (Unknown)
   2 Helmut BONITZElse NN
      3 Susanne BONITZ
      3 Thomas BONITZHeike SCHMIDT
         4 Marius BONITZ
         4 Alina BONITZ
         4 Julian BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]NN BONITZDescendants of NN BONITZ

1 NN BONITZ
 ∞ (Unknown)
   2 Rudolf BONITZHulda BUCHWEITZ
      3 Henrique (Heinrich) BONITZMaria DE OLIVEIRA Marriage: 26 MAY 1932, Rio de Janeiro, Brasilien
         4 Rudolfo BONITZMartha Maria SANTOS
            5 Marcia Santos BONITZAntonio Carlos da Silva GOMES
               6 Isadora Bonitz Silva GOMES
               6 Gabriel BONITZ
            5 Andréa Santos BONITZRaul Rozeno SOARES
               6 Priscilla Bonitz SOARES
               6 Henrique Bonitz Rozeno SOARESArthur Batista DE OLIVEIRA
               6 Eduardo Bonitz Batista DE OLIVEIRA
         4 Luiz Fernando BONITZCarmem GONCALVES
            5 Ana Paula Goncalves BONITZLouise Anne NADJARIAN
            5 Flávia Nadjarian BONITZ
      3 NN BONITZ
       ∞ (Unknown)
         4 Helmut BONITZElse NN
            5 Susanne BONITZ
            5 Thomas BONITZHeike SCHMIDT
               6 Marius BONITZ
               6 Alina BONITZ
               6 Julian BONITZ
      3 Franz BONITZ
      3 Rudolf BONITZ
      3 Walter BONITZ
   2 Hilde BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]NN BONITZ
Descendants of NN BONITZ

1 NN BONITZ
 ∞ (Unknown)
   2 Kurt BONITZElsa QUECK
      3 Kurt BONITZInge SCHARF
         4 Angelika BONITZNN MÜNCHOW
      3 Manfred BONITZKarin STÄHLING
         4 Markus BONITZJennifer HARTMANN
            5 Marvin BONITZ
      3 Renate BONITZHeinz NN
      3 Brigitta BONITZWerner PLASTER
      3 Karin BONITZWilli NN
   2 Walter BONITZFrieda NN
      3 Karlheinz BONITZGisela GÄRTNER
         4 Carsten BONITZAntje HANDRICK
            5 Linda BONITZ
   2 Willi BONITZMaria NN
      3 Günter BONITZIngeborg NN
         4 Martin BONITZ
         4 Angelika BONITZUwe MEIWES
            5 Kevin KRONNN KRON
      3 Anita BONITZNN SCHULZ
      3 Willi BONITZGisela NN
         4 Bettina BONITZFrank KÖNIG
         4 Michael BONITZ
      3 Gisbert BONITZMaria NN
         4 Martin BONITZ
         4 Oliver BONITZSusanne NN
            5 Anna-Lena BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]NN BONITZDescendants of NN BONITZ

1 NN BONITZElfriede RUZICKA
   2 Inge BONITZ
   2 Gerda BONITZ
   2 Johannes BONITZ
   2 Gerhard BONITZ
   2 Helmut BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]NN BONITZAncestors of NN BONITZ

                                                  /-Christoph BONITZ
                                          /-Johann Traugott BONITZ
                                          |        \-Maria Rosina SCHÖFFLER
                                 /-Johann Gotthold BONITZ
                                 |        |        /-Georg Karl MÜLLER
                                 |        \-Johanna Carolina MÜLLER
                                 |                 \-Johanna Christiana HÖFER
                         /-Reinhard Emil BONITZ
                         |        |                 /-Christian Gottlieb WETZEL
                         |        |        /-Christian Gottlieb WETZEL
                         |        |        |        \-Johanna Rosina WEIGEL
                         |        \-Johanna Christiane WETZEL
                         |                 |        /-Johann Friedrich GROTH
                         |                 \-Johanna Caroline GROTH
                         |                         \-Johanna Sophia MEINOLD
                /-Maximilian Reinhard BONITZ
                |        |        /-Johann Gottfried MÜHLER
                |        \-Anna Juliane MÜHLER
                |                 \-Johanna Rosina TEICHMANN
        /-Rudolf Johannes BONITZ
        |        |        /-Gustav MERKEL
        |        \-Marie Meta MERKEL
        |                 \-Ernestine GÜNTHER
NN BONITZ
        |        /-Paul Oskar MEYER
        \-Marie Helene MEYER
                \-Anna Marie RICHTER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]NN BONITZAncestors of NN BONITZ

        /-Martin PAROCH
NN BONITZ
        |                                          /-Johann Gotthilf BONITZ
        |                                  /-Gotthilf Friedrich BONITZ
        |                                  |        \-Christiane Wilhelmine FREITAG
        |                         /-Cölestin Albin BONITZ
        |                         |        |        /-Carl Gotthilf AUERSWALD
        |                         |        \-Christiane Caroline AUERSWALD
        |                         |                 \-Johanna Christliebe SEIDEL
        |                 /-Fritz Walter BONITZ
        |                 |        |        /-Ernst Louis NIETZOLD
        |                 |        \-Meta Lina NIETZOLD
        |                 |                 \-Anna Wilhelmine NIETZOLD
        |        /-Helmut BONITZ
        |        |        |        /-Johannes Gustav MITTELBACH
        |        |        \-Emma Frieda MITTELBACH
        |        |                 \-Erna Helena SCHINDLER
        \-Ulrike BONITZ
                \-NN NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]NN BONITZAncestors of NN BONITZ

                                 /-Johann Gottlob BONITZ
                         /-Johann Traugott BONITZ
                         |        \-Hanna Christina Carolina UHLE
                /-Hermann Paul BONITZ
                |        \-Carolina Wilhelmina KUPFER
        /-Paul Emil BONITZ
        |        |        /-Karl August GERSTENBERGER
        |        \-Anna Flora GERSTENBERGER
        |                 \-Hanna Concordia RÜGER
NN BONITZ
        |        /-Friedrich Eduard UHLIG
        \-Rosa UHLIG


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]NN BONITZAncestors of NN BONITZ

                                 /-Johann Gottlob BONITZ
                         /-Johann Traugott BONITZ
                         |        \-Hanna Christina Carolina UHLE
                /-Hermann Paul BONITZ
                |        \-Carolina Wilhelmina KUPFER
        /-Paul Emil BONITZ
        |        |        /-Karl August GERSTENBERGER
        |        \-Anna Flora GERSTENBERGER
        |                 \-Hanna Concordia RÜGER
NN BONITZ
        |        /-Friedrich Eduard UHLIG
        \-Rosa UHLIG


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]NN BONITZAncestors of NN BONITZ

                                 /-Johann Gottlob BONITZ
                         /-Johann Traugott BONITZ
                         |        \-Hanna Christina Carolina UHLE
                /-Hermann Paul BONITZ
                |        \-Carolina Wilhelmina KUPFER
        /-Paul Emil BONITZ
        |        |        /-Karl August GERSTENBERGER
        |        \-Anna Flora GERSTENBERGER
        |                 \-Hanna Concordia RÜGER
NN BONITZ
        |        /-Friedrich Eduard UHLIG
        \-Rosa UHLIG


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Norbert Alphonse BONITZ
Ancestors of Norbert Alphonse BONITZ

                                                  /-Christoph BONITZ
                                          /-Johann Gottlieb BONITZ
                                          |        \-Anna Maria TAETZNER
                                 /-Johann Gottlieb BONITZ
                                 |        |        /-Johann MÜLLER
                                 |        \-Maria Elisabeth MÜLLER
                                 |                 \-Anna Rosina UHLE
                         /-Johann August BONITZ
                         |        |        /-Johann Samuel BISCHMANN
                         |        \-Hanna Christiana BISCHMANN
                         |                 \-Christiana KÖLBEL
                /-Karl August BONITZ
                |        |        /-Johann Michael HÖPPNER
                |        \-Hanne Eleonora HÖPPNER
                |                 \-Johanna Christiana LINCKE
        /-Paul Otto BONITZ
        |        \-Christiane Auguste AGSTEN
Norbert Alphonse BONITZ
        \-Helen Ermude DICK

Descendants of Norbert Alphonse BONITZ

1 Norbert Alphonse BONITZOlga Ofelia CORRALES Zuniga Marriage: 8 JUL 1929, Managua, Nicaragua
   2 Gloria Helen BONITZAntonio TORO
      3 Maria Ofelia TORO
      3 Silvia Elena TORO
      3 Antonio Martin TORO
   2 Paul Norbert BONITZLuz Marina ZELAYA
      3 Paul Norbert BONITZ Jr.Maureen P. DOHERTY
      3 Richard Eugene BONITZKathryn (Kathy) M. NN
         4 Elena BONITZ
      3 Mark Eric BONITZMaria LOURDES
         4 Tyler Jonathon BONITZ
         4 Mark Eric BONITZ Jr.
         4 Ryan BONITZ
      3 Gisele Marina BONITZPeter D. NEWMAN
         4 William NEWMAN
   2 Marlene Liesbet BONITZNorval Eugene MCGREGOR Marriage: 13 NOV 1954, San Francisco, CA, USA
      3 Robert Eugene MCGREGOR
      3 Paul Charles MCGREGOR
      3 Michael Joseph MCGREGOR
      3 Bruce Anthony MCGREGOR
      3 Daniel Steven MCGREGOR
   2 Richard Eric BONITZPaula Josephine PITT
      3 Richard Eric BONITZ
      3 Michael Stephen BONITZAdine Marla PARKER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Norbert Otto Adolph BONITZ
Ancestors of Norbert Otto Adolph BONITZ

                                                  /-Georg Christian BONITZ
                                          /-Carl Christoph BONITZ
                                          |        \-Auguste Sophia Juliana HILDEBRAND
                                 /-Christian Julius BONITZ
                                 |        |        /-Paulus MERTEN
                                 |        \-Sophie Juliane MERTEN
                                 |                 \-Hanne WIESEMEYER
                         /-George Louis BONITZ
                         |        |        /-Heinrich Andreas HARTUNG
                         |        \-Louise Henriette HARTUNG
                         |                 \-Johanne Friederike Henriette NN
                /-Emil BONITZ
                |        |        /-Friedrich BÖTTCHER
                |        \-Johanne BÖTTCHER
                |                 \-Johanne MEYER
        /-Benno Emil Adalbert BONITZ
        |        |        /-Heinrich HERBST
        |        \-Ottilie HERBST
        |                 \-Conradine NN
Norbert Otto Adolph BONITZ
        |        /-Friedrich DEMEL
        \-Frieda DEMEL
                \-Frieda MASCHMEYER

Descendants of Norbert Otto Adolph BONITZ

1 Norbert Otto Adolph BONITZIlse Luise Waltraut GEITHE Marriage: 10 JUL 1961, Berchtesgaden
   2 Silke BONITZ
    ∞ (Unknown)
      3 Björn BROSIG
      3 Sven BROSIG
   2 Imke BONITZAndreas PFEIL


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Norma Alice BONITZ
Ancestors of Norma Alice BONITZ

                                                  /-Andre Friedrich BONITZ
                                          /-Georg Andreas BONITZ
                                          |        \-Maria Marg. LASTENBEIN
                                 /-Johann Heinrich BONITZ
                                 |        \-Anna Dorothea MAHNS
                         /-Johann Dietrich BONITZ
                         |        \-Christiane (Christiana) Maria MÜLLER
                /-Johann Heinrich Wilhelm BONITZ
                |        \-Sophie Elisabeth BÖSE
        /-August Heinrich Christian Julius BONITZ
        |        |        /-Johann Heinrich SCHALITZ
        |        \-Johanne Dorothea Louise SCHALITZ
        |                 \-Justine Rosine Magdalene ROBBIN
Norma Alice BONITZ
        |        /-Adam BERNDT
        \-Delia Alice BERNDT
                \-Dorothea HENSCHEL

Descendants of Norma Alice BONITZ

1 Norma Alice BONITZDaniel R. MOSES Marriage: 12 FEB 1903, Goldsboro, NC, USA
   2 Daniel Dilliard MOSESVirginia THOMPSON Marriage: 9 DEC 1943, OH, USA
      3 Walter Sherrill MOSESPatricia D. NN
         4 Sherill Lee MOSES
         4 Sandra Day MOSES
   2 Elizabeth B. MOSES


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Olaf BONITZAncestors of Olaf BONITZ

                         /-Max BONITZ
                /-Willy BONITZ
        /-Klaus BONITZ
        |        \-Charlotte VALDORF
Olaf BONITZ
        \-Erika PUTTKAMMER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Olga BONITZ
Descendants of Olga BONITZ

1 Olga BONITZ
 ∞ (Unknown)
   2 Felix BONITZErna LÜDERSDORF
      3 Lutz Felix BONITZElke RETZLAFF
         4 Birgit BONITZ
         4 Katrin BONITZ
      3 Hans Norbert BONITZAngelika WEINNN LEHMANN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Olga BONITZAncestors of Olga BONITZ

                                                  /-Aegidius PONITZ
                                          /-Christian BONITZ
                                          |        \-Beate Sophia HASELHUHN
                                 /-Christian Friedrich BONITZ
                                 |        |        /-Christian BAUER
                                 |        \-Anna Rosina BAUER
                         /-Johann Gottlieb BONITZ
                         |        |        /-Christian WINCKLER
                         |        \-Eva Rosina WINKLER
                         |                 \-Eva Maria GROßER
                /-Johann Gottfried BONITZ
                |        |        /-David MÜLLER
                |        \-Beate Sophie MÜLLER
                |                 |        /-Johann Georg GERSTENBERGER
                |                 \-Johanna Sophia GERSTENBERGER
                |                         \-Maria BÖTTGER
        /-Johann David BONITZ
        |        |        /-Johann MATTHES
        |        \-Johanna Christiane MATTHES
        |                 \-Hanna Sophia BERGER
Olga BONITZ
        |        /-Johann Gottlieb GLAß
        \-Helene GLAß
                \-Anna Rosine LÄSSIG


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]