Thomas Matthew BONITZ
Ancestors of Thomas Matthew BONITZ

                        /-Karl BONITZ
                   /-Charles BONITZ
                   |     \-Catherine BARTH
              /-Wilhelm (William) BONITZ
              |     |     /-Jacob WIRTH
              |     \-Katharine WIRTH
              |          \-Louisa HARTMANN
         /-William (Wilhelm) Carl BONITZ
         |     |     /-Jacob REIDENBACH
         |     \-Mary REIDENBACH
         |          \-Marie SCHUMACHER
    /-Clarence BONITZ
    |     |     /-Charles LENZER
    |     \-Gertrude Anna ZEISS
    |          \-Anna WELLS
Thomas Matthew BONITZ
    |     /-Frederick Lyman DEHART
    \-Elizabeth (Betty) Jane DEHART
         \-Hazel Madora ULRICK

Descendants of Thomas Matthew BONITZ

1 Thomas Matthew BONITZDonna Ann WALSH
   2 Tara Fay BONITZ
   2 Talia Ellen BONITZSuzan LANZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Thorsten BONITZ
Ancestors of Thorsten BONITZ

         /-Richard Andreas ANDERSEN
    /-Karl-Heinz BONITZ
    |     |                    /-Georg Christoph BONITZ
    |     |               /-Johann Gottfried BONITZ
    |     |               |     \-Maria Rosina KUNZ
    |     |          /-Carl Traugott BONITZ
    |     |          |     \-Johanne Christiane SCHETTLER
    |     |     /-Carl Paul BONITZ
    |     |     |     |     /-Karl Friedrich VIERTEL
    |     |     |     \-Minna Auguste VIERTEL
    |     \-Minna Marie BONITZ
    |          \-Gesine Marie Johanne JANSSEN
Thorsten BONITZ
    \-Jutta RANKE

Descendants of Thorsten BONITZ

1 Thorsten BONITZBenita KOLB
   2 Marina BONITZ
    ∞ (Unknown)
      3 Michel BONITZ
   2 Marius BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Thusnelde Maria BONITZ
Ancestors of Thusnelde Maria BONITZ

                             /-Jacob BONITZ
                        /-Elias BONITZ (Ponitz)
                        |     \-Margaretha BOCHMANN
                   /-Elias BONITZ
                   |     |     /-Christoph WEBER
                   |     \-Sabina WEBER
                   |          \-Anna PFAB
              /-Christoph Friedrich BONITZ
              |     |          /-Heinrich GRABNER
              |     |     /-Andreas GRABNER
              |     |     |     \-Justina GÖDEL
              |     \-Anna Maria GRABNER (Brabner)
              |          |     /-Israel ENGELHARDT
              |          \-Maria ENGELHARDT
              |               \-Maria ANGER
         /-Christoph Friedrich BONITZ
         |     |     /-Johann Heinrich WEIGEL
         |     \-Anna Rosina WEIGEL
         |          \-Anna Rosina KORB
    /-Karl Friedrich BONITZ
    |     |     /-Christian Friedrich HÖCKRIG
    |     \-Christiane Rosine HÖCKRIG
Thusnelde Maria BONITZ
    |     /-Gottlob Wilhelm Ephraim SCHMALKALDEN
    \-Maria Sophia SCHMALKALDEN
         \-Johanne Marie PFAFF

Descendants of Thusnelde Maria BONITZ

1 Thusnelde Maria BONITZKarl Heinrich BEYER Marriage: 1846
   2 Thusnelde BEYER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Timo BONITZAncestors of Timo BONITZ

              /-Karl BONITZ
         /-Werner BONITZ
         |     \-Frieda NN
    /-Gerhard BONITZ
    |     \-Wilma BATTERMANN
Timo BONITZ
    \-Imke NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Timothy D. BONITZ
Ancestors of Timothy D. BONITZ

                        /-Karl BONITZ
                   /-Charles BONITZ
                   |     \-Catherine BARTH
              /-Wilhelm (William) BONITZ
              |     |     /-Jacob WIRTH
              |     \-Katharine WIRTH
              |          \-Louisa HARTMANN
         /-William (Wilhelm) Carl BONITZ
         |     |     /-Jacob REIDENBACH
         |     \-Mary REIDENBACH
         |          \-Marie SCHUMACHER
    /-Clarence BONITZ
    |     |     /-Charles LENZER
    |     \-Gertrude Anna ZEISS
    |          \-Anna WELLS
Timothy D. BONITZ
    |     /-Frederick Lyman DEHART
    \-Elizabeth (Betty) Jane DEHART
         \-Hazel Madora ULRICK

Descendants of Timothy D. BONITZ

1 Timothy D. BONITZGrace A. SURMAN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Timothy Nicholas BONITZ Jr.
Ancestors of Timothy Nicholas BONITZ Jr.

                        /-Giuseppe (Joe) ABBONIZZIO
                   /-Antonio (Tony) BONITZ (Abbonizzio)
                   |     \-Octavia NN
              /-Dominick Nicholas BONITZ
              |     \-Genevieve DE CAMILLE
         /-Anthony James BONITZ Sr.
         |     |     /-Vincenzo SCAGLIONE
         |     \-Sue SCAGLIONE
         |          \-Louise DAMICO
    /-Timothy Nicholas BONITZ Sr.
    |     \-Vernetta May ANDERSON
Timothy Nicholas BONITZ Jr.
    |     /-William STIFFLER
    \-Teresa Mae STIFFLER
         \-Nancy E. VAN HART

Descendants of Timothy Nicholas BONITZ Jr.

1 Timothy Nicholas BONITZ Jr.Jennie Marie ROHRBAUGH
   2 Christian Nicholas BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Timothy Nicholas BONITZ Sr.
Ancestors of Timothy Nicholas BONITZ Sr.

                   /-Giuseppe (Joe) ABBONIZZIO
              /-Antonio (Tony) BONITZ (Abbonizzio)
              |     \-Octavia NN
         /-Dominick Nicholas BONITZ
         |     \-Genevieve DE CAMILLE
    /-Anthony James BONITZ Sr.
    |     |     /-Vincenzo SCAGLIONE
    |     \-Sue SCAGLIONE
    |          \-Louise DAMICO
Timothy Nicholas BONITZ Sr.
    \-Vernetta May ANDERSON

Descendants of Timothy Nicholas BONITZ Sr.

1 Timothy Nicholas BONITZ Sr.Teresa Mae STIFFLER
   2 Timothy Nicholas BONITZ Jr.Jennie Marie ROHRBAUGH
      3 Christian Nicholas BONITZ
   2 Tabitha BONITZJoshua BANKERT
      3 NN BANKERT
      3 NN BANKERT
   2 Titus Neal BONITZShannon Margaret PHILLIPS
   2 Thomas Joseph BONITZKayle Elizabeth FORKIN
   2 Tanner Van Hart BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Timothy Ray BONITZ
Ancestors of Timothy Ray BONITZ

                        /-Anton (Anthony) BONITZ
                   /-Karl Friedrich BONITZ
              /-Otto Gustav BONITZ
              |     \-Karolina RUDOLF
         /-Carl Friedrich BONITZ
         |     |     /-Hartwig Albon SCHNEIDER
         |     \-Frieda SCHNEIDER
    /-William Carl (Bill) BONITZ
    |     \-Martha Pauline BUSSE
Timothy Ray BONITZ
    |     /-Raymond HACKMAN
    \-Donna Jeannette HACKMAN
         \-Edna MELLONCAMP

Descendants of Timothy Ray BONITZ

1 Timothy Ray BONITZSheila Nadine MCKAIN
   2 Matthew Ray BONITZ
   2 Elizabeth Anne BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tino BONITZAncestors of Tino BONITZ

              /-Max BONITZ
         /-Willy BONITZ
    /-Klaus BONITZ
    |     \-Charlotte VALDORF
Tino BONITZ
    \-Erika PUTTKAMMER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tino BONITZAncestors of Tino BONITZ

                             /-Traugott Christian BONITZ
                        /-Johann Gotthilf BONITZ
                        |     \-Johanna Dorothea LASCH
                   /-Heinrich Karl BONITZ
                   |     |     /-Christian Gotthilf FREITAG
                   |     \-Christiane Wilhelmine FREITAG
                   |          \-Christiana Wilhelmina MARTIN
              /-Ernst Max BONITZ
              |     |     /-Christian Traugott AUERSWALD
              |     \-Rosalie Minna AUERSWALD
              |          \-Sophie Beate GÜNTHER
         /-Max Willy BONITZ
         |     |     /-Gustav Hermann FREITAG
         |     \-Marie Hedwig FREITAG
         |          \-Auguste Wilhelmine GÜNTHER
    /-Wilfried BONITZ
    |     |     /-Karl Gustav SALZER
    |     \-Martha Klara SALZER
    |          \-Milda Klara SCHETTLER
Tino BONITZ
    \-Rosemarie NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Titus Neal BONITZ
Ancestors of Titus Neal BONITZ

                        /-Giuseppe (Joe) ABBONIZZIO
                   /-Antonio (Tony) BONITZ (Abbonizzio)
                   |     \-Octavia NN
              /-Dominick Nicholas BONITZ
              |     \-Genevieve DE CAMILLE
         /-Anthony James BONITZ Sr.
         |     |     /-Vincenzo SCAGLIONE
         |     \-Sue SCAGLIONE
         |          \-Louise DAMICO
    /-Timothy Nicholas BONITZ Sr.
    |     \-Vernetta May ANDERSON
Titus Neal BONITZ
    |     /-William STIFFLER
    \-Teresa Mae STIFFLER
         \-Nancy E. VAN HART

Descendants of Titus Neal BONITZ

1 Titus Neal BONITZShannon Margaret PHILLIPS


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZAncestors of Tobias BONITZ

                             /-Johann Gotthilf BONITZ
                        /-Heinrich Ernst BONITZ
                        |     \-Christiane Wilhelmine FREITAG
                   /-Ernst Robert BONITZ
                   |     |     /-Christian Gotthilf BOCHMANN
                   |     \-Theresie BOCHMANN
              /-Max Willy BONITZ
              |     \-Auguste Emma HEMPEL
         /-Horst BONITZ
         |     \-Rosa OESER
    /-Frieder BONITZ
    |     \-Elsbeth HOFMANN
Tobias BONITZ
    \-Irmingard BAUER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZAncestors of Tobias BONITZ

              /-Jacob BONITZ
         /-Georg BONITZ
    /-Jacob PONITZ
    |     |     /-Michel LANG
    |     \-Christina LANGE
    |          |     /-Nickel PFÜLLER
    |          \-Barbara PFÜLER
    |               \-Anna HEIMPOL
Tobias BONITZ
    |     /-Michael KREBS
    \-Dorothea KREBS
         \-Christina WEIßE


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZAncestors of Tobias BONITZ

                        /-Peter BONITZ
                   /-Oswald BONITZ (der Alte)
              /-Peter BONITZ
              |     \-Dorothea HEIMPOL
         /-Georg (Görg) BONITZ
         |     \-Christina NN
    /-Peter BONITZ
    |     |     /-Merten (Martin) WETZEL
    |     \-Catharina WETZEL
    |          |     /-Nickel PFÜLLER
    |          \-Sabina PFÜLLER
    |               \-Anna HEIMPOL
Tobias BONITZ
    |     /-Johannes (Hans) SCHEIBNER
    \-Justina SCHEIBNER
         \-Barbara LANG


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZ (Ponitz)
Descendants of Tobias BONITZ (Ponitz)

1 Tobias BONITZ (Ponitz)Barbara NN Marriage: BEF 1593
   2 Anna BONITZMichael BONITZ (der Kleine) Marriage: 5 NOV 1600, Zwönitz, Sachsen
      3 Tobias BONITZ
      3 Hans BONITZ (Ponitz)Anna GÖDEL Marriage: 24 OCT 1636, Zwönitz, Sachsen
         4 Anna PONITZ
         4 Tobias BONITZSusanna BOCHMANN Marriage: 22 FEB 1664, Zwönitz, Sachsen
            5 Regina BONITZAndreas WOLFF Marriage: 11 FEB 1684, Stollberg, Sachsen
            5 Anna BONITZ
         4 Salomon BONITZEsther SCHMIDT Marriage: 21 APR 1674, Zwönitz, Sachsen
            5 Christina BONITZ
            5 Tobias BONITZ
            5 Jacob BONITZAnna Catharina NÖTZEL Marriage: 14 NOV 1702, Zwönitz, Sachsen
            5 Gottfried BONITZJustina GÜNTHER Marriage: 30 APR 1703, Zwönitz, Sachsen
               6 Johann Heinrich BONITZSophia Elisabeth VIEHWEGER Marriage: 26 FEB 1743, Zwönitz, Sachsen
                  7 Christiana Sophia BONITZSiegmund NEUBERT Marriage: 16 AUG 1761, Niederzwönitz, Sachsen
                  7 Anna Rosina BONITZJohann Christoph ARNOLD Marriage: 13 FEB 1770, Niederzwönitz, Sachsen
                  7 Friedemann BONITZSabina RIEDEL Marriage: 9 FEB 1772, Niederzwönitz, Sachsen
                  7 Johann Heinrich BONITZMaria MÜLLER Marriage: 22 NOV 1777, Zwickau, Sachsen, Marienkirche
                  7 Christoph Friedrich BONITZ
                  7 Traugott BONITZJohanna Christiana UHLICH Marriage: 31 MAY 1775, Niederzwönitz, Sachsen
                  7 Gottfried BONITZ
                  7 Carl Friedrich BONITZJohanna Dorothea COLDITZ Marriage: 20 MAY 1781, Niederzwönitz, Sachsen
                   ∞ Marie Regine PÖSCHMANN Marriage: 26 JUL 1812, Niederzwönitz, Sachsen
               6 Johanna Justina BONITZ
            5 Tobias BONITZ
         4 Maria BONITZ
      3 Maria BONITZ
      3 Christina BONITZ
      3 Georg BONITZDorothea GÖTEL Marriage: 4 AUG 1645, Zwönitz, Sachsen
         4 Justina BONITZ
         4 Christoph BONITZ
         4 Michael BONITZ
         4 Maria BONITZHans BELTZ Marriage: 20 MAY 1684, Zwönitz, Sachsen
         4 Anna BONITZJohannes ENGELHARDT Marriage: 29 SEP 1684, Zwönitz, Sachsen
            5 Christian ENGELHARDT
            5 Johann Christoph ENGELHARDT
            5 Israel ENGELHARDT
         4 Justina BONITZ
         4 Christina BONITZ
         4 Jacob BONITZCatharina SCHEIBNER Marriage: 27 JUN 1669, Stollberg, Sachsen
      3 Jacob BONITZSabina BONITZ Marriage: 19 SEP 1643, Zwönitz, Sachsen
         4 Michael BONITZRegina THIERFELDER Marriage: 14 JAN 1678, Zwönitz, Sachsen
            5 Sabina BONITZChristian JÄHN Marriage: 20 FEB 1703, Zwönitz, Sachsen
               6 Christoph JÄHN
               6 Michael JÄHN
               6 Anna Regina JÄHN
               6 Anna Rosina JÄHN
               6 Johann Adam JÄHN
               6 Judith JÄHNJohann Christoph VIERTEL Marriage: 22 AUG 1746, Geyer, Sachsen
            5 Rosina BONITZ
            5 Michael BONITZMaria LANGE Marriage: 25 MAY 1686, Zwönitz, Sachsen
            5 Rosina BONITZ
            5 Christoph BONITZ
            5 Anna Maria BONITZ
            5 Rosina BONITZ
            5 Jacob BONITZ
            5 Regina BONITZ
            5 Christian BONITZ
         4 Maria BONITZ
         4 Tobias BONITZDorothea SCHEIBNER Marriage: 31 OCT 1681, Zwönitz, Sachsen
            5 Esther BONITZ
            5 Regina BONITZEmanuel VOGEL Marriage: 21 FEB 1708, Zwönitz, Sachsen
               6 Christoph VOGELChristina ROSCHER Marriage: 4 NOV 1738, Dorfchemnitz, Zwönitz, Sachsen
                  7 Emanuel VOGEL
               6 Maria Rosina VOGELJohann George OESER Marriage: 16 FEB 1737, Zwönitz, Sachsen
                  7 Maria Rosina OESERJohann Friedrich BONITZ Marriage: 21 FEB 1765, Zwönitz, Sachsen
            5 Rosina BONITZ
            5 Justina BONITZTheophil HÜBNER Marriage: 9 MAY 1713, Zwönitz, Sachsen
               6 Anna Dorothea HÜBNERMichael COLDITZ Marriage: 13 FEB 1744, Lößnitz, Sachsen
            5 Gottfried BONITZ
         4 Georg BONITZRosina BRÄUTIGAM Marriage: 26 FEB 1677, Zwönitz, Sachsen
            5 Anna Maria BONITZ
            5 Christian BONITZ
            5 Israel BONITZ
            5 Christian BONITZ
            5 Michael BONITZ
            5 Rosina BONITZCatharina TUCHSCHERER Marriage: 18 OCT 1697, Zwönitz, Sachsen
         4 Christoph BONITZMaria THIERFELDER Marriage: 8 NOV 1686, Zwönitz, Sachsen
          ∞ Justina ENGELHARDT Marriage: 30 OCT 1693, Kühnhaide (Zwönitz), Sachsen
            5 Anna Justina BONITZGeorg SIEBER Marriage: 17 OCT 1719, Kühnhaide (Zwönitz), Sachsen
               6 Georg Adam SIEBERAnna Rosina AUERSWALD Marriage: 4 JUN 1750, Zwönitz, Sachsen
                  7 Christian Friedrich SIEBERMaria Rosina KUNTZ Marriage: 30 MAY 1786, Zwönitz, Sachsen
            5 Justina BONITZ
            5 Christoph BONITZJuditha HÖFER Marriage: 5 JUN 1731, Zwönitz, Sachsen
               6 Johanna BONITZJohann Christian Leberecht SCHLÜSSEL Marriage: 12 JAN 1764, Kühnhaide (Zwönitz), Sachsen
                  7 Ernst Leberecht SCHLÜSSELChristina Beata GÜNTHER Marriage: 19 APR 1812, Zwönitz, Sachsen
      3 Christoph BONITZMargareta NN Marriage: 9 APR 1654, Grünhain, Beierfeld, Sachsen
      3 Michael BONITZMargaretha REISSIG Marriage: 27 OCT 1656, Zwönitz, Sachsen
         4 Susanna BONITZ
         4 Rosina BONITZ
         4 Paulus BONITZ
         4 Esther BONITZ
         4 Michael BONITZ
         4 Tobias BONITZ
      3 Anna PONITZHans NEUKIRCHNER Marriage: 23 NOV 1663, Zwönitz, Sachsen
         4 Christoph NEUKIRCHNER
         4 Michael NEUKIRCHNER
         4 Anna NEUKIRCHNERGeorg WEBER Marriage: 25 FEB 1696, Zwönitz, Sachsen
      3 Matthias BONITZ
   2 Maria BONITZHans ENGELHART Marriage: 23 NOV 1612, Zwönitz, Sachsen
      3 Michael ENGELHARDT
      3 Israel ENGELHARDT
      3 Israel ENGELHARDTMaria ANGER Marriage: 6 FEB 1654, Zwönitz, Sachsen
         4 Maria ENGELHARDTAndreas GRABNER Marriage: 23 NOV 1674, Zwönitz, Sachsen
            5 Anna Maria GRABNER (Brabner)Elias BONITZ Marriage: 6 JUN 1687, Zwönitz, Sachsen
               6 Israel BONITZMaria Katharina GROSS Marriage: 24 JUN 1719, Markersbach, Sachsen
                  7 Johann Gottfried BONITZChristiane Sophie REBENTROST Marriage: 3 SEP 1743, Schwarzbach, Elterlein, Sachsen
               6 Johann Christoph BONITZ
               6 Gottfried BONITZMaria Rosina GRAEFNER Marriage: 21 SEP 1717, Zwönitz, Sachsen
               6 Christoph Friedrich BONITZAnna Rosina WEIGEL Marriage: 5 NOV 1726, Schwarzenberg, Sachsen
                  7 Sophie Rosine BONITZ
                  7 Christoph Heinrich BONITZ
                  7 Christoph Friedrich BONITZChristiane Rosine HÖCKRIG Marriage: 27 NOV 1764, Zwönitz, Sachsen
                  7 Christiane Sophie BONITZ
                  7 Friedrich Traugott BONITZFriederike Charlotte GEORGI Marriage: 24 SEP 1769, Zwönitz, Sachsen
                  7 Christiana Sophia BONITZ
               6 Johann Christoph BONITZMaria Rosina GRABNER Marriage: 3 JUN 1738, Zwönitz, Sachsen
               6 Maria Rosina BONITZGottfried AUSTEL Marriage: 8 FEB 1718, Zwönitz, Sachsen
                  7 Christoph Friedrich AUSTELAnna Sophia GÜNTHER Marriage: 26 MAY 1744, Niederzwönitz, Sachsen
                  7 Johann Gottfried AUSTEL
                  7 Johanna Christiana AUSTELDavid HARTMANN Marriage: 16 FEB 1741
                  7 Johann Gottlieb AUSTEL
                  7 Maria Rosina AUSTELJohann Christian REINHOLD Marriage: 10 MAY 1746, Zwönitz, Sachsen
                  7 Anna Sophia AUSTELGottfried GÜNTHER Marriage: 2 NOV 1750, Zwönitz, Sachsen
                  7 Anna Rosina AUSTEL
                  7 Christian Gottfried AUSTEL
                  7 Gottlob Friedrich AUSTELChristiana Sophia GÜNTHER Marriage: 3 FEB 1757, Niederzwönitz, Sachsen
               6 Christian BONITZ
         4 Susanna ENGERTJacob BONITZ Marriage: 22 NOV 1691, Zwönitz, Sachsen
            5 Anna Rosina BONITZChristian Gottfried KREUSSEL Marriage: 24 NOV 1722, Zwönitz, Sachsen
            5 Maria Magdalena BONITZ
            5 Juditha BONITZ
            5 Christoph BONITZ
      3 Maria ENGELHARDT
      3 Christoph ENGELHARDT
      3 Johannes ENGELHARTMaria LEMMEL Marriage: 20 NOV 1654, Zwönitz, Sachsen
   2 Christina BONITZChristoff GÖDEL Marriage: 21 JAN 1617, Zwönitz, Sachsen
      3 Christoff GÖDELMaria RAU Marriage: 8 MAY 1665, Zwönitz, Sachsen
         4 Anna Rosina GÖTHELAndreas HÖFER Marriage: 7 NOV 1687, Zwönitz, Sachsen
            5 Anna Maria HÖFER
            5 Christoph HÖFER
            5 Christoph HÖFERRosina WETZEL Marriage: 1729
               6 Hanna HÖFERChristian Gottfried BONITZ Marriage: 1 MAY 1757, Zwönitz, Sachsen
                  7 Johanna Rosina BONITZCarl Heinrich HAUK Marriage: 25 NOV 1792, Zwönitz, Sachsen
             ∞ Rosina NN
            5 Juditha HÖFERChristoph BONITZ Marriage: 5 JUN 1731, Zwönitz, Sachsen
               6 Johanna BONITZJohann Christian Leberecht SCHLÜSSEL Marriage: 12 JAN 1764, Kühnhaide (Zwönitz), Sachsen
                  7 Ernst Leberecht SCHLÜSSELChristina Beata GÜNTHER Marriage: 19 APR 1812, Zwönitz, Sachsen
         4 Maria GÖDELGeorg WETZEL Marriage: 26 OCT 1696, Zwönitz, Sachsen
      3 Christina GÖTELMichael BONITZ Marriage: 21 JUN 1659, Zwönitz, Sachsen
         4 Esther BONITZGottfried WETZEL Marriage: 15 OCT 1695, Zwönitz, Sachsen
         4 Maria BONITZChristian THIERFELDER Marriage: 15 JUN 1691, Zwönitz, Sachsen
            5 Christoph THIERFELDERMaria Salome KÖHLER Marriage: 16 AUG 1717
            5 Christian THIERFELDERMaria Catharina GÖDEL Marriage: 25 OCT 1723
            5 Maria Christina THIERFELDER
            5 Maria Rosina THIERFELDER
            5 Johann Georg THIERFELDERConcordia BUSCHMANN Marriage: 9 JUN 1732
         4 Michael BONITZMaria GÖTHEL Marriage: 18 NOV 1699, Zwönitz, Sachsen
            5 Rosina BONITZ
         4 Georg BONITZRegina AUERSWALD Marriage: 20 OCT 1696, Lößnitz, Sachsen
            5 Regina BONITZ
   2 Jacob BONITZ
   2 Johannes BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZ
Ancestors of Tobias BONITZ

                             /-Jorg BONITZ
                        /-Simon BONITZ
                   /-Michael BONITZ
              /-Michel BONITZ
         /-Michael BONITZ (der Kleine)
    /-Jacob BONITZ
    |     |     /-Tobias BONITZ (Ponitz)
    |     \-Anna BONITZ
    |          \-Barbara NN
Tobias BONITZ
    |               /-Peter BONITZ
    |          /-Jacob (Jacoff) BONITZ
    |     /-Andreas BONITZ
    |     |     |     /-Wolf BRÜCKNER
    |     |     \-Margarethe BRÜCKNER
    |     |          \-Anna NN
    \-Sabina BONITZ
         |     /-Hans LANGER
         \-Maria LANGER
              \-Magdalena NN

Descendants of Tobias BONITZ

1 Tobias BONITZDorothea SCHEIBNER Marriage: 31 OCT 1681, Zwönitz, Sachsen
   2 Esther BONITZ
   2 Regina BONITZEmanuel VOGEL Marriage: 21 FEB 1708, Zwönitz, Sachsen
      3 Christoph VOGELChristina ROSCHER Marriage: 4 NOV 1738, Dorfchemnitz, Zwönitz, Sachsen
         4 Emanuel VOGEL
      3 Maria Rosina VOGELJohann George OESER Marriage: 16 FEB 1737, Zwönitz, Sachsen
         4 Maria Rosina OESERJohann Friedrich BONITZ Marriage: 21 FEB 1765, Zwönitz, Sachsen
            5 Christoph Friedrich BONITZ
            5 Johann Gottfried BONITZJohanna Christliebe ALBRECHT Marriage: 16 OCT 1796, Lößnitz, Sachsen
               6 Christiana Sophia BONITZCarl Friedrich AUERSWALD Marriage: 7 JUN 1818, Lößnitz, Sachsen
                  7 Karl Friedrich AUERSWALD
                  7 Christian Friedrich AUERSWALD
                  7 Maria Regina AUERSWALD
                  7 Johann Christoph AUERSWALD
                  7 toter Sohn ohne NAMEN
            5 Johanna Christiana BONITZJohann Gottfried NEUKIRCHNER Marriage: 15 FEB 1795, Lößnitz, Sachsen
               6 Christian Traugott NEUKIRCHNERMaria Rosina FICKER Marriage: 7 SEP 1820, Zwönitz, Sachsen
            5 Christoph Friedrich BONITZ
            5 Johanna Sophia BONITZJohann Gottlieb NOBIS Marriage: 14 FEB 1802, Lößnitz, Sachsen
               6 Johann Gottfried NOBIS
               6 Christian Friedrich NOBIS
               6 Hanne Caroline NOBIS
   2 Rosina BONITZ
   2 Justina BONITZTheophil HÜBNER Marriage: 9 MAY 1713, Zwönitz, Sachsen
      3 Anna Dorothea HÜBNERMichael COLDITZ Marriage: 13 FEB 1744, Lößnitz, Sachsen
   2 Gottfried BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZ
Ancestors of Tobias BONITZ

                   /-Peter BONITZ
              /-Jacob (Jacoff) BONITZ
         /-Andreas BONITZ
         |     |     /-Wolf BRÜCKNER
         |     \-Margarethe BRÜCKNER
         |          \-Anna NN
    /-Andreas BONITZ
    |     |     /-Greger (Gregor) MEURER
    |     \-Regina MEURER
    |          \-Anna KRAUSE
Tobias BONITZ
    |     /-Paul RAU
    \-Christina RAU
         \-Dorothea GÜNTHER

Descendants of Tobias BONITZ

1 Tobias BONITZAnna SIEBER Marriage: 19 NOV 1688, Zwönitz, Sachsen
   2 Anna Maria BONITZ
   2 Anna Maria BONITZ
   2 Tobias BONITZMaria Susanna HÜBLER Marriage: 3 MAY 1729, Niederzwönitz, Sachsen
      3 Maria Rosina BONITZ
      3 Christina BONITZJohann Christian VIEHWEGER Marriage: 25 APR 1773, Niederzwönitz, Sachsen
      3 Johann Friedrich BONITZ
      3 Anna Rosina BONITZ
   2 Gottfried BONITZJohanna Rebecca UNGER Marriage: 22 NOV 1729, Zwönitz, Sachsen
      3 Christian Gottfried BONITZHanna HÖFER Marriage: 1 MAY 1757, Zwönitz, Sachsen
         4 Johanna Rosina BONITZCarl Heinrich HAUK Marriage: 25 NOV 1792, Zwönitz, Sachsen
            5 Johanne Christiane HAUCKImanuel VOGEL Marriage: 26 MAY 1816, Zwönitz, Sachsen
               6 Christiane Sophie VOGEL
   2 Juditha BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZAncestors of Tobias BONITZ

                             /-Carl Traugott BONITZ
                        /-Carl Heinrich BONITZ
                        |     \-Johanna Henriette Auguste JUST
                   /-Heinrich Emil BONITZ
                   |     |     /-Carl August WEIDAUER
                   |     \-Henriette WEIDAUER
                   |          \-Christiane Caroline ESPIG
              /-Martin BONITZ
              |     |     /-Eduard Louis HAHN
              |     \-Laura Elisabeth HAHN
              |          \-Laura STÄRKER
         /-Ernst BONITZ
         |     \-Mary RUHBAUM
    /-Günther BONITZ
Tobias BONITZ
    \-Gerti NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZAncestors of Tobias BONITZ

                   /-Peter BONITZ
              /-Jacob (Jacoff) BONITZ
         /-Georg BONITZ
         |     |     /-Wolf BRÜCKNER
         |     \-Margarethe BRÜCKNER
         |          \-Anna NN
    /-Jacob BONITZ
    |     |     /-Oswald VOGEL
    |     \-Anna VOGEL
    |          \-Sybilla NN
Tobias BONITZ
    |          /-Hieronymus BOCHMANN
    |     /-Christoph BOCHMANN
    |     |     \-Magdalena PFABE
    \-Margaretha BOCHMANN
         |     /-Martin VIEHWEGER
         \-Barbara VIEHWEGER
              \-Dorothea NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZAncestors of Tobias BONITZ

                             /-Johann Gottlieb BONITZ
                        /-Johann Gottfried BONITZ
                        |     \-Beate Sophie MÜLLER
                   /-Johann David BONITZ
                   |     |     /-Johann MATTHES
                   |     \-Johanna Christiane MATTHES
                   |          \-Hanna Sophia BERGER
              /-Paul BONITZ
              |     |     /-Johann Gottlieb GLAß
              |     \-Helene GLAß
              |          \-Anna Rosine LÄSSIG
         /-Karl Manfred BONITZ
         |     |     /-Hermann Julius MÜLLER
         |     \-Anna MÜLLER
         |          \-Melanie Angelika BEER
    /-Ulrich BONITZ
    |     \-Maria LUDWIG
Tobias BONITZ
    \-Gabriele NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZ
Ancestors of Tobias BONITZ

         /-Max Wolfram BONITZ
    /-Axel BONITZ
    |     \-Ursula KRETSCHMA
Tobias BONITZ
    \-Silvia RUBLY

Descendants of Tobias BONITZ

1 Tobias BONITZBettina Gudrun KLUG


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZ
Ancestors of Tobias BONITZ

                             /-Jorg BONITZ
                        /-Simon BONITZ
                   /-Michael BONITZ
              /-Michel BONITZ
         /-Michael BONITZ (der Kleine)
    /-Hans BONITZ (Ponitz)
    |     |     /-Tobias BONITZ (Ponitz)
    |     \-Anna BONITZ
    |          \-Barbara NN
Tobias BONITZ
    |     /-Salomon GÖTEL
    \-Anna GÖDEL
         \-Magdalena GÖTELL

Descendants of Tobias BONITZ

1 Tobias BONITZSusanna BOCHMANN Marriage: 22 FEB 1664, Zwönitz, Sachsen
   2 Regina BONITZAndreas WOLFF Marriage: 11 FEB 1684, Stollberg, Sachsen
   2 Anna BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZAncestors of Tobias BONITZ

         /-Georg BONITZ
    /-Salomon BONITZ
    |     |     /-Hans VOGEL
    |     \-Anna VOGEL
    |          \-Maria RUSCHER
Tobias BONITZ
    |          /-Merten VIEHWEGER
    |     /-Andreas VIEHWEGER
    \-Susanna VIEHWEGER
         \-Maria NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZAncestors of Tobias BONITZ

                             /-Jorg BONITZ
                        /-Simon BONITZ
                   /-Michael BONITZ
              /-Michel BONITZ
         /-Michael BONITZ (der Kleine)
    /-Michael BONITZ
    |     |     /-Tobias BONITZ (Ponitz)
    |     \-Anna BONITZ
    |          \-Barbara NN
Tobias BONITZ
    |     /-Martin REIßIGK
    \-Margaretha REISSIG
         \-Magdalena ENGELHARDT


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tobias BONITZ
Ancestors of Tobias BONITZ

    /-Georg BONITZ
Tobias BONITZ
    |     /-Hans VOGEL
    \-Anna VOGEL
         \-Maria RUSCHER

Descendants of Tobias BONITZ

1 Tobias BONITZMaria KUNTZ Marriage: 13 OCT 1673, Stollberg, Sachsen


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]