Simon BONITZ
Descendants of Simon BONITZ

1 Simon BONITZ
 ∞ (Unknown)
   2 George BONITZMaria BEYER Marriage: 16 FEB 1607, Zwönitz, Sachsen
      3 Johannes BONITZ
      3 Georg BONITZ
      3 Daniel BONITZJustina ENGERT Marriage: 22 MAY 1637, Zwönitz, Sachsen
         4 Rosina BONITZ
         4 Anna Maria BONITZGeorg RICHTER Marriage: 30 OCT 1665, Zwönitz, Sachsen
          ∞ Johann DEHNEL Marriage: 25 MAY 1674, Zwönitz, Sachsen
         4 Daniel BONITZRosina SCHALLER Marriage: 13 JUN 1671, Zwönitz, Sachsen
            5 Christian BONITZSalome FRITZSCH Marriage: 22 SEP 1705, Beierfeld, Sachsen
               6 Johann Christoph BONITZJohanna HECKER Marriage: 8 NOV 1739, Zwönitz, Sachsen
            5 Juditha BONITZ
            5 Christoph BONITZ
            5 Hans Heinrich BONITZRosina AUSTEL Marriage: 7 JUL 1679, Zwönitz, Sachsen
            5 Rosina BONITZChristian NIETZEL Marriage: 22 NOV 1718, Zwönitz, Sachsen
               6 Maria Rosina NIETZEL
            5 Juditha BONITZ
            5 Daniel BONITZChristiane LINDNER Marriage: 20 AUG 1711, Werdau, Zwickau, Sachsen
       ∞ Sabina BOCHMANN Marriage: 8 JUN 1652, Zwönitz, Sachsen
         4 Israel BONITZSusanna HENNIG Marriage: 8 NOV 1686, Annaberg, Chemnitz, Sachsen
            5 Johanna Maria BONITZ
            5 Johanna Christina BONITZAndreas WOLFF Marriage: 9 NOV 1717, Zwönitz, Sachsen
               6 Christiana Dorothea WOLFF
               6 Johanna Sophia WOLFFJohann Siegmund PARCHWITZ Marriage: 4 JUN 1743, Zwönitz, Sachsen
            5 Georg Israel BONITZChristiana WEBER Marriage: 3 SEP 1726, Zwönitz, Sachsen
               6 Christoph Friedrich BONITZ
               6 Christiana BONITZJohann BÄR Marriage: 1750, Langenbernsdorf b. Werdau, Sachsen
                  7 Johann Christian BÄR
                  7 Johann August BÄR
                  7 Johanna Christiana BÄR
                  7 Johanna Sophia BÄHR
               6 Johanna Maria BONITZJohann Christoph VIEWEGER Marriage: 1 SEP 1753, Zwönitz, Sachsen
                  7 Johanna Maria VIEWEGER
                  7 Christian Friedrich VIEHWEGER
                  7 Christiana Sophia VIEHWEGER
               6 Johanna Sophia BONITZJohann Traugott NEUKIRCHNER Marriage: 1 MAR 1770, Zwönitz, Sachsen
               6 Gottliebina BONITZChristoph Friedrich TEUBNER Marriage: 16 FEB 1764, Zwönitz, Sachsen
               6 Eva Juditha BONITZChristoph BEHR Marriage: 19 MAY 1761, Zwönitz, Sachsen
               6 Susanna Catharina BONITZ
               6 Maria Rosina BONITZGottlob Friedrich WEIGEL Marriage: 24 NOV 1771, Zwönitz, Sachsen
                  7 Christiana Sophia WEIGEL
                  7 Gottlob Friedrich WEIGEL
               6 Georg Israel BONITZ
            5 Christoph Friedrich BONITZ
            5 Johann August BONITZRosina Maria BRÄUTIGAM Marriage: 1729, Schmölln
         4 Ernst BONITZ
         4 Sabina BONITZChristian GRABNER Marriage: 29 SEP 1685, Zwönitz, Sachsen
            5 Maria GRABNER
            5 Gottliebina GRABNERChristoph DORBECK Marriage: 21 JUL 1716, Zwönitz, Sachsen
            5 Maria Rosina GRABNER
            5 Christian Ernst GRABNERAnna Sophia MÜLLER Marriage: 12 NOV 1720, Zwönitz, Sachsen
            5 Rosina GRABNER
            5 Johann Gabriel GRABNER
      3 Christoph BONITZ
      3 Johannes BONITZ
      3 Rosina BONITZMichael BRIEL Marriage: 11 JAN 1647
      3 Michael BONITZ
   2 Jacob BONITZMaria NOBIS Marriage: 16 FEB 1606, Zwönitz, Sachsen
      3 Gerge BONITZChristina HAIN Marriage: 19 FEB 1593, Zwönitz, Sachsen
   2 Maria BONITZHans GROß Marriage: 29 JAN 1621, Lößnitz, Sachsen
   2 Christina BONITZ
   2 Catharina BONITZ
   2 Simon BONITZAnna KELLER Marriage: 1615, Lößnitz, Sachsen


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Simon BONITZ
Ancestors of Simon BONITZ

                   /-Jorg BONITZ
              /-Simon BONITZ
         /-Michael BONITZ
    /-Michel BONITZ
Simon BONITZ

Descendants of Simon BONITZ

1 Simon BONITZMagdalena NOBIS Marriage: 13 FEB 1604, Zwönitz, Sachsen


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Simon BONITZ
Ancestors of Simon BONITZ

    /-Simon BONITZ
Simon BONITZ
    |     /-Sebastian HAIN
    \-Christina HAIN

Descendants of Simon BONITZ

1 Simon BONITZAnna KELLER Marriage: 1615, Lößnitz, Sachsen


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Simon BONITZ
Ancestors of Simon BONITZ

    /-Jorg BONITZ
Simon BONITZ

Descendants of Simon BONITZ

1 Simon BONITZ
 ∞ (Unknown)
   2 Michael BONITZ
    ∞ (Unknown)
      3 Michel BONITZ
       ∞ (Unknown)
         4 Michael BONITZ (der Kleine)Anna BONITZ Marriage: 5 NOV 1600, Zwönitz, Sachsen
            5 Tobias BONITZ
            5 Hans BONITZ (Ponitz)Anna GÖDEL Marriage: 24 OCT 1636, Zwönitz, Sachsen
               6 Anna PONITZ
               6 Tobias BONITZSusanna BOCHMANN Marriage: 22 FEB 1664, Zwönitz, Sachsen
                  7 Regina BONITZAndreas WOLFF Marriage: 11 FEB 1684, Stollberg, Sachsen
                  7 Anna BONITZ
               6 Salomon BONITZEsther SCHMIDT Marriage: 21 APR 1674, Zwönitz, Sachsen
                  7 Christina BONITZ
                  7 Tobias BONITZ
                  7 Jacob BONITZAnna Catharina NÖTZEL Marriage: 14 NOV 1702, Zwönitz, Sachsen
                  7 Gottfried BONITZJustina GÜNTHER Marriage: 30 OCT 1703, Zwönitz, Sachsen
                  7 Tobias BONITZRosina BACHMANN Marriage: 9 NOV 1710, Dorfchemnitz, Zwönitz, Sachsen
                ∞ Anna Elisabeth LANDROCK Marriage: 27 OCT 1711, Zwönitz, Sachsen
               6 Maria BONITZ
            5 Maria BONITZ
            5 Christina BONITZ
            5 Georg BONITZDorothea GÖTEL Marriage: 4 AUG 1645, Zwönitz, Sachsen
               6 Justina BONITZ
               6 Christoph BONITZ
               6 Michael BONITZ
               6 Maria BONITZHans BELTZ Marriage: 20 MAY 1684, Zwönitz, Sachsen
               6 Anna BONITZJohannes ENGELHARDT Marriage: 29 SEP 1684, Zwönitz, Sachsen
                  7 Christian ENGELHARDT
                  7 Johann Christoph ENGELHARDT
                  7 Israel ENGELHARDT
               6 Justina BONITZ
               6 Christina BONITZ
               6 Jacob BONITZCatharina SCHEIBNER Marriage: 27 JUN 1669, Stollberg, Sachsen
            5 Jacob BONITZSabina BONITZ Marriage: 19 SEP 1643, Zwönitz, Sachsen
               6 Michael BONITZRegina THIERFELDER Marriage: 14 JAN 1678, Zwönitz, Sachsen
                  7 Sabina BONITZChristian JÄHN Marriage: 20 FEB 1703, Zwönitz, Sachsen
                  7 Rosina BONITZ
                  7 Michael BONITZMaria LANGE Marriage: 25 MAY 1686, Zwönitz, Sachsen
                  7 Rosina BONITZ
                  7 Christoph BONITZ
                  7 Anna Maria BONITZ
                  7 Rosina BONITZ
                  7 Jacob BONITZ
                  7 Regina BONITZJohannes HÖFER Marriage: 8 JUN 1729, Zwönitz, Sachsen
                  7 Christian BONITZ
               6 Maria BONITZ
               6 Tobias BONITZDorothea SCHEIBNER Marriage: 31 OCT 1681, Zwönitz, Sachsen
                  7 Esther BONITZChristoph HERMANN Marriage: 16 NOV 1706, Zwönitz, Sachsen
                  7 Regina BONITZEmanuel VOGEL Marriage: 21 FEB 1708, Zwönitz, Sachsen
                  7 Rosina BONITZChristoph BACH Marriage: 1 NOV 1718, Zwönitz, Sachsen
                  7 Justina BONITZTheophil HÜBNER Marriage: 9 MAY 1713, Zwönitz, Sachsen
                  7 Gottfried BONITZ
                  7 Judith BONITZ
               6 Georg BONITZRosina BRÄUTIGAM Marriage: 26 FEB 1677, Zwönitz, Sachsen
                  7 Anna Maria BONITZGottfried ESCHER Marriage: 18 JUN 1707, Zwönitz, Sachsen
                  7 Christian BONITZ
                  7 Israel BONITZMaria Katharina GROß Marriage: 24 JUN 1719, Markersbach, Sachsen
                  7 Christian BONITZ
                  7 Michael BONITZ
                  7 Rosina BONITZCatharina TUCHSCHERER Marriage: 18 OCT 1697, Zwönitz, Sachsen
                ∞ Rosina ROSCHER Marriage: 8 NOV 1707, Zwönitz, Sachsen
                  7 Georg Christoph BONITZChristiana Sophia REINHOLD Marriage: 25 OCT 1735, Zwönitz, Sachsen
               6 Christoph BONITZMaria THIERFELDER Marriage: 8 NOV 1686, Zwönitz, Sachsen
                ∞ Justina ENGELHARDT Marriage: 30 OCT 1693, Kühnhaide (Zwönitz), Sachsen
                  7 Anna Justina BONITZGeorg SIEBER Marriage: 17 OCT 1719, Kühnhaide (Zwönitz), Sachsen
                  7 Justina BONITZ
                  7 Christoph BONITZJuditha HÖFER Marriage: 5 JUN 1731, Zwönitz, Sachsen
                   ∞ Anna Maria GÜNTHER Marriage: 18 FEB 1753, Zwönitz, Sachsen
                  7 Tobias BONITZ
                  7 Anna Maria BONITZ
            5 Christoph BONITZMargareta GÖTHEL Marriage: 9 APR 1654, Grünhain, Beierfeld, Sachsen
            5 Michael BONITZMargaretha REISSIG Marriage: 27 OCT 1656, Zwönitz, Sachsen
               6 Susanna BONITZ
               6 Rosina BONITZ
               6 Paulus BONITZ
               6 Esther BONITZ
               6 Michael BONITZ
               6 Tobias BONITZ
            5 Anna PONITZHans NEUKIRCHNER Marriage: 23 NOV 1663, Zwönitz, Sachsen
               6 Christoph NEUKIRCHNER
               6 Michael NEUKIRCHNER
               6 Anna NEUKIRCHNERGeorg WEBER Marriage: 25 FEB 1696, Zwönitz, Sachsen
            5 Matthias BONITZ
         4 Simon BONITZMagdalena NOBIS Marriage: 13 FEB 1604, Zwönitz, Sachsen


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Simon BONITZAncestors of Simon BONITZ

         /-Richard BONITZ
    /-Günther BONITZ
    |     \-Elisabeth NN
Simon BONITZ
    \-Annegret NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Simon BONITZ
Descendants of Simon BONITZ

1 Simon BONITZMaria WINTERMANN Marriage: 2 FEB 1607, Zwönitz, Sachsen
   2 Jacob BONITZ
   2 Andreas BONITZ
   2 Dorothea BONITZ
   2 Maria BONITZ
   2 Christina BONITZ
   2 Anna BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Simon Peder Galsgaard BONITZAncestors of Simon Peder Galsgaard BONITZ

         /-Klaus Dieter BONITZ
    /-Emil Dieter BONITZ
    |     \-Evelyn BRUUN
Simon Peder Galsgaard BONITZ
    |     /-Peder Kristian GALSGAARD
    \-Pia GALSGAARD
         \-Ida Tøtterup BERTELSEN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Simone BONITZ
Ancestors of Simone BONITZ

                             /-Traugott Christian BONITZ
                        /-Johann Gotthilf BONITZ
                        |     \-Johanna Dorothea LASCH
                   /-Heinrich Karl BONITZ
                   |     |     /-Christian Gotthilf FREITAG
                   |     \-Christiane Wilhelmine FREITAG
                   |          \-Christiana Wilhelmina MARTIN
              /-Ernst Max BONITZ
              |     |          /-Johann Gotthilf AUERSWALD
              |     |     /-Christian Traugott AUERSWALD
              |     |     |     \-Johanne Rosine Marie SCHAARSCHMIDT
              |     \-Rosalie Minna AUERSWALD
              |          \-Sophie Beate GÜNTHER
         /-Max Willy BONITZ
         |     |     /-Gustav Hermann FREITAG
         |     \-Marie Hedwig FREITAG
         |          \-Auguste Wilhelmine GÜNTHER
    /-Joachim BONITZ
    |     |     /-Karl Gustav SALZER
    |     \-Martha Klara SALZER
    |          \-Milda Klara SCHETTLER
Simone BONITZ
    \-Gisela VOGEL

Descendants of Simone BONITZ

1 Simone BONITZJan KRAMER
   2 Lisa KRAMER
   2 Fabian KRAMER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sofie Galsgaard BONITZAncestors of Sofie Galsgaard BONITZ

         /-Klaus Dieter BONITZ
    /-Emil Dieter BONITZ
    |     \-Evelyn BRUUN
Sofie Galsgaard BONITZ
    |     /-Peder Kristian GALSGAARD
    \-Pia GALSGAARD
         \-Ida Tøtterup BERTELSEN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sonja BONITZAncestors of Sonja BONITZ

                             /-Josef BONITZ
                        /-Josef BONITZ
                        |     \-Anna WOLF
                   /-Josef BONITZ
                   |     |     /-Sebastian WEISZ
                   |     \-Magdalena WEISZ
                   |          \-Elisabeth GERINGER
              /-Karl BONITZ
              |     |     /-Andreas ERGER
              |     \-Juliane ERGER
              |          \-Anna SPAHL
         /-Josef BONITZ
         |     |     /-Johann FREID
         |     \-Maria FREID
         |          \-Magdalena ERGER
    /-Ludwig BONITZ
    |     |     /-Johannes OPP
    |     \-Hulda OPP
    |          \-Katharine HANDEL
Sonja BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sonya M. BONITZ
Ancestors of Sonya M. BONITZ

                             /-Carl Friedrich BONITZ
                        /-Carl Friedrich BONITZ
                        |     \-Christiane Caroline LÖFFLER
                   /-Albin Gustav BONITZ
                   |     |     /-Christian Friedrich RUDOLPH
                   |     \-Christiane Karoline RUDOLPH
              /-Ernest (Ernst) Franz BONITZ
              |     |     /-Hartwig Albon SCHNEIDER
              |     \-Martha Ann SCHNEIDER
         /-Gary Edward BONITZ
         |     |     /-Helmuth J. WREGE
         |     \-Joan M. WREGE
         |          \-Edith Mildred COLVER
    /-Scott Steven BONITZ
    |     \-Cynthia (Cindy) M. YONKER
Sonya M. BONITZ
    |     /-John GLATCZAK
    \-Sharon J. GLATCZAK
         \-Genevieve SIEKIERZYNSKI

Descendants of Sonya M. BONITZ

1 Sonya M. BONITZRoy RETTINGER
   2 Joslyn Renae NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sophia Anna Agnes BONITZAncestors of Sophia Anna Agnes BONITZ

                        /-Gustav Anton BONITZ
                   /-Alfred Gustav BONITZ
                   |     \-Emma Auguste DRUMMER
              /-Herbert BONITZ
              |     \-Alma LEHM
         /-Peter Eberhard BONITZ
         |     \-Marga SCHÜRER
    /-Kai Peter BONITZ
    |     \-Gudrun Christiane JERCHEL
Sophia Anna Agnes BONITZ
    |     /-Jörg SONNENSCHEIN
    \-Isa SONNENSCHEIN
         \-Petra EHRLICH


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sophia Dorothea BONITZAncestors of Sophia Dorothea BONITZ

                             /-Georg (Görg) BONITZ
                        /-Peter BONITZ
                        |     \-Catharina WETZEL
                   /-Georg BONITZ
                   |     |     /-Johannes (Hans) SCHEIBNER
                   |     \-Justina SCHEIBNER
                   |          \-Barbara LANG
              /-Johann Michael BONITZ
              |     |          /-Andreas AIDNER
              |     |     /-Johann AIDNER
              |     |     |     \-Catharina HEIMPOL
              |     \-Sabina AIDNER
              |          |     /-Christoph GÜNTHER
              |          \-Rosina GÜNTHER
              |               \-Maria VOGEL
         /-Georg Christoph BONITZ
         |     |     /-Gottfried WETZEL
         |     \-Rosina WETZEL
         |          \-Justina WEZEL
    /-Johann Christoph BONITZ
    |     |     /-Georg GEBHARDT
    |     \-Johanna GEBHARDT
Sophia Dorothea BONITZ
    |     /-Johann Christoph GEBHARDT
    \-Maria Elisabeth GEBHARDT
         \-Maria Elisabeth FICKER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sophia Henrietta BONITZAncestors of Sophia Henrietta BONITZ

              /-Hans Jurg (Georg) BONITZ
         /-Andre Friedrich BONITZ
         |     \-Lisa LINDEMANN
    /-Johann Ernst BONITZ
    |     \-Maria Marg. LASTENBEIN
Sophia Henrietta BONITZ
    \-Johanna Auguste FIDLERS


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sophie BONITZ
Ancestors of Sophie BONITZ

                             /-Johann Gotthilf BONITZ
                        /-Heinrich Karl BONITZ
                        |     \-Christiane Wilhelmine FREITAG
                   /-Ernst Max BONITZ
                   |     |     /-Christian Traugott AUERSWALD
                   |     \-Rosalie Minna AUERSWALD
                   |          \-Sophie Beate GÜNTHER
              /-Max Emil BONITZ
              |     |     /-Gustav Hermann FREITAG
              |     \-Marie Hedwig FREITAG
              |          \-Auguste Wilhelmine GÜNTHER
         /-Lothar BONITZ
         |     |     /-Paul Bruno ECKERT
         |     \-Frieda Erna ECKERT
         |          \-Linda Frieda GERLACH
    /-Heiko BONITZ
    |     \-Brigitte MICHAELIS
Sophie BONITZ
    \-Heike NN

Descendants of Sophie BONITZ

1 Sophie BONITZNN EICKNER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sophie Elisabeth BONITZAncestors of Sophie Elisabeth BONITZ

         /-Johann Friedrich BONITZ
    /-Johann Andreas Friedrich BONITZ
    |     |     /-Martin KLINGENBERG
    |     \-Dorothee Elisabeth KLINGENBERG
Sophie Elisabeth BONITZ
    |     /-Johann Friedrich KLINGENBERG
    \-Marie Katharine KLINGENBERG
         \-Anna Marie Elisabeth LANGE


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sophie Karoline BONITZ
Ancestors of Sophie Karoline BONITZ

                             /-Michael BONITZ (der Kleine)
                        /-Hans BONITZ (Ponitz)
                        |     \-Anna BONITZ
                   /-Salomon BONITZ
                   |     |     /-Salomon GÖTEL
                   |     \-Anna GÖDEL
                   |          \-Magdalena GÖTELL
              /-Gottfried BONITZ
              |     |     /-Georg SCHMIDT
              |     \-Esther SCHMIDT
              |          \-Katharina WERNER
         /-Johann Heinrich BONITZ
         |     |               /-Matthes (Matthei, Matz) GÜNTHER
         |     |          /-Andreas GÜNTHER
         |     |          |     \-Anna BONITZ
         |     |     /-Georg GÜNTHER
         |     |     |     |     /-Georg GÖDEL
         |     |     |     \-Anna GÖTEL
         |     |     |          \-Magdalena PFÜLLER
         |     \-Justina GÜNTHER
         |          |          /-Caspar MÜHLENDERLEIN
         |          |     /-Michael MÜHLENDERLEIN
         |          |     |     \-Sabina BONITZ
         |          \-Anna MÜHLENDERLEIN
         |               |     /-Philip HAIN
         |               \-Anna HAIN
         |                    \-Anna ANGER
    /-Carl Friedrich BONITZ
    |     |          /-Hannß Christoph VIEHWEGER
    |     |     /-Johann Christoph VIEHWEGER
    |     |     |     \-Rosina FRITZSCH
    |     \-Sophia Elisabeth VIEHWEGER
    |          |               /-Christoph GÜNTHER
    |          |          /-Georg GÜNTHER
    |          |          |     \-Katharina PECHMANN
    |          |     /-Michael GÜNTHER
    |          |     |     \-Dorothea KOPP
    |          \-Susanna GÜNTHER
    |               |          /-Jacob KUNTZ
    |               |     /-Michael KUNZ
    |               |     |     \-Christina NN
    |               \-Christina KUNZ
    |                    \-Esther HÖFER
Sophie Karoline BONITZ
    |     /-Georg Friedrich COLDITZ
    \-Johanna Dorothea COLDITZ
         \-Johanna GROß

Descendants of Sophie Karoline BONITZ

1 Sophie Karoline BONITZJohann Christoph LIEBERWIRTH Marriage: 5 JUN 1816, Auerbach, Erzgeb.


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sophie Marie Paula BONITZAncestors of Sophie Marie Paula BONITZ

         /-Georg Friedrich BONITZ
    /-Ernst Robert BONITZ
    |     \-Anna Seraphine LEHM
Sophie Marie Paula BONITZ
    |     /-Hans Hinrich JACOBS
    \-Alvine Margaretha Maria Johanna JACOBS
         \-Catharina Helene Augusta ZIVERNEMANN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Sophie Minna BONITZ
Ancestors of Sophie Minna BONITZ

              /-Johann Friedrich BONITZ
         /-Johann Andreas Friedrich BONITZ
         |     |     /-Martin KLINGENBERG
         |     \-Dorothee Elisabeth KLINGENBERG
    /-Andreas Christian BONITZ
    |     |     /-Johann Friedrich KLINGENBERG
    |     \-Marie Katharine KLINGENBERG
    |          \-Anna Marie Elisabeth LANGE
Sophie Minna BONITZ
    |     /-Martin Friedrich TENGLER
    \-Anna Marie Katharine TENGLER
         \-Sophie LEUE

Descendants of Sophie Minna BONITZ

1 Sophie Minna BONITZErnst Heinrich Paul HÖPPNER Marriage: 29 NOV 1919, Cracau, Magdeburg
   2 Felix HÖPPNER
   2 Lottchen HÖPPNER
   2 Gustav HÖPPNER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Steffen Walter BONITZ
Ancestors of Steffen Walter BONITZ

                             /-Johann Traugott BONITZ
                        /-Johann Gotthold BONITZ
                        |     \-Johanna Carolina MÜLLER
                   /-Reinhard Emil BONITZ
                   |     |     /-Christian Gottlieb WETZEL
                   |     \-Johanna Christiane WETZEL
                   |          \-Johanna Caroline GROTH
              /-Maximilian Reinhard BONITZ
              |     |     /-Johann Gottfried MÜHLER
              |     \-Anna Juliane MÜHLER
              |          \-Johanna Rosina TEICHMANN
         /-Arthur Walter BONITZ
         |     |     /-Gustav MERKEL
         |     \-Marie Meta MERKEL
         |          \-Ernestine GÜNTHER
    /-Otto Walter BONITZ
    |     \-Ida Anna GÜNTHER
Steffen Walter BONITZ
    \-Marianne Erika HAASE

Descendants of Steffen Walter BONITZ

1 Steffen Walter BONITZErika Carmen GRÄNITZ
   2 René BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Stephanie BONITZAncestors of Stephanie BONITZ

    /-Friedrich Wilhelm BONITZ
Stephanie BONITZ
    \-Cornelia HÖFKER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Stephanie Elizabeth BONITZ
Ancestors of Stephanie Elizabeth BONITZ

                             /-Heinrich Wilhelm BONITZ
                        /-Friedrich Hermann BONITZ
                        |     \-Johanne Christiane GÜNTHER
                   /-Hermann Maximilian BONITZ
                   |     |     /-Christian Friedrich FRANK
                   |     \-Anna Auguste FRANK
                   |          \-Johanne Dorothea DRIEMER
              /-Oskar Max BONITZ
              |     |     /-Karl Adolf MAUERSBERGER
              |     \-Christiane Wilhelmine MAUERSBERGER
              |          \-Johanne Christiane RICHTER
         /-Heinz Albert BONITZ
         |     |     /-Franz NEUBERT
         |     \-Gisela NEUBERT
         |          \-Marie JANKA
    /-Gordon Heinz BONITZ
    |     |     /-Kurt Herbertus Ewald SCHLEUSENER
    |     \-Christa Hedwig Olga SCHLEUSENER
    |          \-Frieda Anna Lina BALSTER
Stephanie Elizabeth BONITZ
    |     /-Ralph Edwin COOPER Jr.
    \-Sherry Lynn COOPER
         \-Ellen Sondra BRANHAM

Descendants of Stephanie Elizabeth BONITZ

1 Stephanie Elizabeth BONITZBenjamin Minor ROGERS


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Stephanie R. BONITZ
Ancestors of Stephanie R. BONITZ

                             /-Carl Friedrich BONITZ
                        /-Carl Friedrich BONITZ
                        |     \-Christiane Caroline LÖFFLER
                   /-Albin Gustav BONITZ
                   |     |     /-Christian Friedrich RUDOLPH
                   |     \-Christiane Karoline RUDOLPH
              /-Ernest (Ernst) Franz BONITZ
              |     |     /-Hartwig Albon SCHNEIDER
              |     \-Martha Ann SCHNEIDER
         /-Gary Edward BONITZ
         |     |     /-Helmuth J. WREGE
         |     \-Joan M. WREGE
         |          \-Edith Mildred COLVER
    /-Scott Steven BONITZ
    |     \-Cynthia (Cindy) M. YONKER
Stephanie R. BONITZ
    |     /-John GLATCZAK
    \-Sharon J. GLATCZAK
         \-Genevieve SIEKIERZYNSKI

Descendants of Stephanie R. BONITZ

1 Stephanie R. BONITZJeremy LEOPOLD Marriage: 9 FEB 2005, Wausau, WI, USA
   2 Peyton LEOPOLD
   2 Chloe LEOPOLD


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Steven Matthew BONITZ
Ancestors of Steven Matthew BONITZ

                             /-Friedrich (Frederick) BONITZ
                        /-Franz (Francis) BONITZ
                        |     \-Katharine NN
                   /-Charles Henry BONITZ Sr.
                   |     \-Wilhelmina LYDING (Lerding)
              /-William Lewis BONITZ
              |     |     /-William FITZGERALD
              |     \-Eva Lena FITZGERALD
              |          \-Kate HENDERSON
         /-George Edward BONITZ
         |     |     /-John REH
         |     \-Ella Grace REH
         |          \-Theresa VAN BRENT
    /-William Alan (Bill) BONITZ
    |     \-Flores ABATE
Steven Matthew BONITZ
    |     /-Donald W. DRAKE
    \-Vickie Lynne DRAKE
         \-Ruth M. KNUDSON

Descendants of Steven Matthew BONITZ

1 Steven Matthew BONITZMelissa PAXTON
   2 Braxton Matthew BONITZShannon L. NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Steven Michael BONITZ
Ancestors of Steven Michael BONITZ

                   /-Carl Friedrich BONITZ
              /-Carl Friedrich BONITZ
              |     |     /-Johann Georg LÖFFLER
              |     \-Christiane Caroline LÖFFLER
              |          \-Johanne Sophie WEIGEL
         /-Otto Gustav BONITZ
         |     |     /-Christian Friedrich RUDOLPH
         |     \-Christiane Karoline RUDOLPH
    /-George Otto BONITZ
    |     \-Johanna HANNAWALD
Steven Michael BONITZ
    |     /-Samuel ANDERSON
    \-Bernice Pauline ANDERSON
         \-Mary KURESKI

Descendants of Steven Michael BONITZ

1 Steven Michael BONITZDianne I. CAVELL
   2 Trevor Scott BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]