Helene BONITZAncestors of Helene BONITZ

                             /-Johann Christian BONITZ
                        /-Christoph Friedrich BONITZ
                        |     \-Anna Maria NEUKIRCHNER
                   /-Christian Gottlieb BONITZ
                   |     \-Johanna Christiana HÖFER
              /-Christian Friedrich BONITZ
              |     |     /-Christoph Friedrich GEBHARDT
              |     \-Maria Rosina GEBHARDT
         /-Johann Friedrich Wilhelm BONITZ
         |     |     /-Johann Friedrich FICKER
         |     \-Johanna Christine FICKER
         |          \-Johanna Maria Rosina THIERFELDER
    /-Ernst BONITZ
    |     |     /-Traugott Friedrich SCHULTZ
    |     \-Christiane Karoline SCHULTZ
    |          \-NN MEHLHORN
Helene BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Elsa BONITZAncestors of Helene Elsa BONITZ

                             /-Christoph Friedrich BONITZ
                        /-Christoph Friedrich BONITZ
                        |     \-Johanna Rosina VOGEL
                   /-Christian Friedrich BONITZ
                   |     \-Sophie Dorothea MEINER
              /-Christian Gotthilf BONITZ
              |     \-Sophie Dorothea NOBIS
         /-Christian Gottlieb BONITZ
         |     \-Johanne Christiane LÖFFLER
    /-Christian Gotthold BONITZ
    |     |     /-Christian Friedrich TAUBERT
    |     \-Hanna Christiana TAUBERT
    |          \-Marie Rosine GÜNTHER
Helene Elsa BONITZ
    |     /-Johann Gottfried JUNGHANS
    \-Auguste Ernstine JUNGHANS
         \-Christiane Henriette KRETSCHMAR


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Erna BONITZAncestors of Helene Erna BONITZ

                             /-Christoph Friedrich BONITZ
                        /-Christoph Friedrich BONITZ
                        |     \-Johanna Rosina VOGEL
                   /-Christian Friedrich BONITZ
                   |     \-Sophie Dorothea MEINER
              /-Christian Gotthilf BONITZ
              |     \-Sophie Dorothea NOBIS
         /-Christian Gottlieb BONITZ
         |     \-Johanne Christiane LÖFFLER
    /-Christian Gotthold BONITZ
    |     |     /-Christian Friedrich TAUBERT
    |     \-Hanna Christiana TAUBERT
    |          \-Marie Rosine GÜNTHER
Helene Erna BONITZ
    |     /-Johann Gottfried JUNGHANS
    \-Auguste Ernstine JUNGHANS
         \-Christiane Henriette KRETSCHMAR


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Erna BONITZ
Ancestors of Helene Erna BONITZ

         /-August BONITZ
    /-Richard BONITZ
    |     \-Carolina ACKSTEDT
Helene Erna BONITZ
    |     /-Gustav Adolf RICHTER
    \-Franziska Helene RICHTER
         \-Johanne Ernestine KRETZSCHMAR

Descendants of Helene Erna BONITZ

1 Helene Erna BONITZKarl Alfred SCHUMANN Marriage: 14 OCT 1934, Hannover


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Frieda BONITZAncestors of Helene Frieda BONITZ

                             /-Christoph Friedrich BONITZ
                        /-Christoph Friedrich BONITZ
                        |     \-Johanna Rosina VOGEL
                   /-Christian Friedrich BONITZ
                   |     \-Sophie Dorothea MEINER
              /-Christian Gotthilf BONITZ
              |     \-Sophie Dorothea NOBIS
         /-Christian Ferdinand BONITZ
         |     \-Johanne Christiane LÖFFLER
    /-Friedrich Gustav BONITZ
    |     |     /-Johann Christoph BACH
    |     \-Christi(a)ne Caroline BACH
    |          \-Johanne Christiane KAUFMANN
Helene Frieda BONITZ
    \-Amalie Auguste FRIEDRICH


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Frieda BONITZAncestors of Helene Frieda BONITZ

                             /-Christoph Friedrich BONITZ
                        /-Christoph Friedrich BONITZ
                        |     \-Johanna Rosina VOGEL
                   /-Christian Friedrich BONITZ
                   |     \-Sophie Dorothea MEINER
              /-Christian Gotthilf BONITZ
              |     \-Sophie Dorothea NOBIS
         /-Christian Gottlieb BONITZ
         |     \-Johanne Christiane LÖFFLER
    /-Christian Gotthold BONITZ
    |     |     /-Christian Friedrich TAUBERT
    |     \-Hanna Christiana TAUBERT
    |          \-Marie Rosine GÜNTHER
Helene Frieda BONITZ
    |     /-Johann Gottfried JUNGHANS
    \-Auguste Ernstine JUNGHANS
         \-Christiane Henriette KRETSCHMAR


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Gertrud BONITZAncestors of Helene Gertrud BONITZ

                             /-Georg BONITZ
                        /-Johann Gottlob BONITZ
                   /-Johann Gottlob Heinrich BONITZ
                   |     |     /-Johann BERTHOLD
                   |     \-Johanna Susanna BERTHOLD
              /-Gottlob Heinrich BONITZ
              |     \-Johanna Susanna SCHÖPS
         /-Karl Heinrich BONITZ
         |     \-Johanne Eleonore STEINMÜLLER
    /-Friedrich Hermann BONITZ
    |     \-Johanne Juliane Auguste FRENZEL
Helene Gertrud BONITZ
    \-Auguste Emilie SPITZNER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Louise BONITZ
Ancestors of Helene Louise BONITZ

              /-Johann Gottfried BONITZ
         /-Johann Gottlieb BONITZ
    /-Johann Gottlieb BONITZ
    |     |     /-Johann David MEYER
    |     \-Christiane Caroline MEYER (Meier)
    |          \-Johanne Christliebe GÜPNER
Helene Louise BONITZ
    \-Auguste Anna SCHMIDT

Descendants of Helene Louise BONITZ

1 Helene Louise BONITZKarl Friedrich VOIGT
   2 Loise Martha VOIGTErich Alfred Hermann BIBER
      3 Egon Alfred BIBER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Martha BONITZAncestors of Helene Martha BONITZ

         /-Johann Louis BONITZ
    /-Gustav Adolf BONITZ
    |     \-Emma Marie NN
Helene Martha BONITZ
    \-Emilia Maria KRÄMER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Olga BONITZAncestors of Helene Olga BONITZ

                             /-Christoph Friedrich BONITZ
                        /-Christoph Friedrich BONITZ
                        |     \-Johanna Rosina VOGEL
                   /-Christian Friedrich BONITZ
                   |     \-Sophie Dorothea MEINER
              /-Christian Gotthilf BONITZ
              |     \-Sophie Dorothea NOBIS
         /-Christian Gottlieb BONITZ
         |     \-Johanne Christiane LÖFFLER
    /-Christian Gotthold BONITZ
    |     |     /-Christian Friedrich TAUBERT
    |     \-Hanna Christiana TAUBERT
    |          \-Marie Rosine GÜNTHER
Helene Olga BONITZ
    |     /-Johann Gottfried JUNGHANS
    \-Auguste Ernstine JUNGHANS
         \-Christiane Henriette KRETSCHMAR


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Paula BONITZAncestors of Helene Paula BONITZ

                             /-Christoph Friedrich BONITZ
                        /-Christoph Friedrich BONITZ
                        |     \-Johanna Rosina VOGEL
                   /-Christian Friedrich BONITZ
                   |     \-Sophie Dorothea MEINER
              /-Christian Gotthilf BONITZ
              |     \-Sophie Dorothea NOBIS
         /-Christian Gottlieb BONITZ
         |     \-Johanne Christiane LÖFFLER
    /-Christian Gotthold BONITZ
    |     |     /-Christian Friedrich TAUBERT
    |     \-Hanna Christiana TAUBERT
    |          \-Marie Rosine GÜNTHER
Helene Paula BONITZ
    |     /-Johann Gottfried JUNGHANS
    \-Auguste Ernstine JUNGHANS
         \-Christiane Henriette KRETSCHMAR


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Rosa BONITZAncestors of Helene Rosa BONITZ

                             /-Christoph Friedrich BONITZ
                        /-Christoph Friedrich BONITZ
                        |     \-Johanna Rosina VOGEL
                   /-Christian Friedrich BONITZ
                   |     \-Sophie Dorothea MEINER
              /-Christian Gotthilf BONITZ
              |     \-Sophie Dorothea NOBIS
         /-Christian Gottlieb BONITZ
         |     \-Johanne Christiane LÖFFLER
    /-Christian Gotthold BONITZ
    |     |     /-Christian Friedrich TAUBERT
    |     \-Hanna Christiana TAUBERT
    |          \-Marie Rosine GÜNTHER
Helene Rosa BONITZ
    |     /-Johann Gottfried JUNGHANS
    \-Auguste Ernstine JUNGHANS
         \-Christiane Henriette KRETSCHMAR


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helene Schmidt BONITZAncestors of Helene Schmidt BONITZ

                             /-Christoph Friedrich BONITZ
                        /-Christian Friedrich BONITZ
                        |     \-Sophie Dorothea MEINER
                   /-Christian Gotthilf BONITZ
                   |     \-Sophie Dorothea NOBIS
              /-Christian Gottlieb BONITZ
              |     \-Johanne Christiane LÖFFLER
         /-Christian Friedrich BONITZ
         |     |     /-Christian Friedrich TAUBERT
         |     \-Hanna Christiana TAUBERT
         |          \-Marie Rosine GÜNTHER
    /-Friedrich Oskar BONITZ
    |     |     /-Carl August KELLIG
    |     \-Ernestine Karoline Friederike KELLIG
    |          \-Caroline Friedericke DOELKNER
Helene Schmidt BONITZ
    |     /-Johann ERBEN
    \-Lina Karoline ERBEN
         \-Karoline MACH


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helga Brigitte BONITZ
Ancestors of Helga Brigitte BONITZ

                   /-Gottfried BOHNITZ
              /-Gottfried Wilhelm BOHNITZ
              |     \-Wilhelmine STUTZER
         /-Gottfried Wilhelm BONITZ
         |     |     /-Georg Ferdinand STUTZER
         |     \-Maria Friederike STUTZER
         |          \-Katharina Elisabeth SCHWEDT
    /-Erich BONITZ
    |     |     /-Gustav SCHRÖDER
    |     \-Martha SCHRÖDER
    |          \-Louise SEEGER
Helga Brigitte BONITZ
    |     /-Paul STRUCK
    \-Erna STRUCK
         \-Auguste Pauline Frieda SCHMOOK

Descendants of Helga Brigitte BONITZ

1 Helga Brigitte BONITZBodo ULRICH
   2 Andreas ULRICH
   2 Christian ULRICHSusanne EYSERT
      3 Anastasia EYSERT
   2 Michael ULRICH


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helga Charlotte BONITZ
Ancestors of Helga Charlotte BONITZ

         /-Albin BONITZ
    /-Fritz BONITZ
    |     \-Fanny NN
Helga Charlotte BONITZ
    \-Anni WENDL

Descendants of Helga Charlotte BONITZ

1 Helga Charlotte BONITZMohamed ROHAYEM
   2 Fatima ROHAYEM


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helga Cornelia BONITZ
Ancestors of Helga Cornelia BONITZ

                        /-August Friedrich BONITZ
                   /-Ernst Ferdinand BONITZ
                   |     \-Christiane Amalie FÖRSTER
              /-Ernst Oskar BONITZ
              |     \-Amalie Emma DRECHSLER
         /-Herbert Oskar BONITZ
         |     \-Minna Klara MÜLLER
    /-Gerhard Walter BONITZ
    |     \-Margarete KÜNZEL
Helga Cornelia BONITZ
    \-Hannelore SPIEGEL

Descendants of Helga Cornelia BONITZ

1 Helga Cornelia BONITZKarsten STARKER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helge-Rose BONITZ
Ancestors of Helge-Rose BONITZ

                             /-Friedrich Traugott BONITZ
                        /-Carl Traugott BONITZ
                        |     \-Friederike Charlotte GEORGI
                   /-Carl Heinrich BONITZ
                   |     |     /-Karl August JUST
                   |     \-Johanna Henriette Auguste JUST
                   |          \-Christiane Friederica SCHERFF
              /-Heinrich Emil BONITZ
              |     |     /-Carl August WEIDAUER
              |     \-Henriette WEIDAUER
              |          \-Christiane Caroline ESPIG
         /-Martin BONITZ
         |     |     /-Eduard Louis HAHN
         |     \-Laura Elisabeth HAHN
         |          \-Laura STÄRKER
    /-Hans-Joachim BONITZ
    |     \-Mary RUHBAUM
Helge-Rose BONITZ
    \-Hildegard REPPEL

Descendants of Helge-Rose BONITZ

1 Helge-Rose BONITZDieter HOFMANN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helmut BONITZ
Ancestors of Helmut BONITZ

              /-NN BONITZ
         /-Rudolf BONITZ
    /-NN BONITZ
    |     \-Hulda NN
Helmut BONITZ

Descendants of Helmut BONITZ

1 Helmut BONITZElse NN
   2 Susanne BONITZ
   2 Thomas BONITZHeike SCHMIDT
      3 Marius BONITZ
      3 Alina BONITZ
      3 Julian BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helmut BONITZ
Ancestors of Helmut BONITZ

                   /-Johann Gottlieb BONITZ
              /-Karl Moritz BONITZ
              |     |     /-Johann Gottlieb NEUHAUS
              |     \-Johanna Friedericke NEUHAUS
              |          \-Hanna Friedericke GROßER
         /-Moritz Alwin BONITZ
         |     |     /-Johann Gottlieb GERSTENBERGER
         |     \-Amalie Emilia GERSTENBERGER
         |          \-Hanna Christiane MÜLLER
    /-Emil Alwin BONITZ
    |     |     /-Franz Otto FRANKE
    |     \-Anna Maria FRANKE
    |          \-Rosalie Rosimunde KLAUS
Helmut BONITZ
    |     /-Friedrich Wilhelm UHLICH
    \-Ella Gertrud UHLICH
         \-Ottilie Luise HASSE

Descendants of Helmut BONITZ

1 Helmut BONITZHilde EICHNER
   2 Jürgen BONITZAgathe ADAM
      3 Thomas BONITZSilvia BUSCHMANN
         4 Jim BONITZ
      3 Andrea BONITZTorsten STREU
         4 Larissa STREU
         4 Tizian STREU


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helmut BONITZAncestors of Helmut BONITZ

                   /-Karl August TROMSDORF
              /-Friedrich TROMSDORF
              |     \-Marie Dorothea SÄNGER
         /-Amandus Friedrich Wilhelm Leonhard BONITZ
         |     |     /-Johann Christoph BONITZ
         |     \-Christiane Luise BONITZ
         |          \-Johanne Marie DÜRRSCHMIDT
    /-Hugo Robert Wilhelm BONITZ
    |     |     /-Gottfried TISMER
    |     \-Luise Lisette Auguste TISMER
    |          \-Caroline Wilhelmine Augustine VOIGT
Helmut BONITZ
    \-Charlotte HAMANN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helmut BONITZAncestors of Helmut BONITZ

    /-NN BONITZ
Helmut BONITZ
    \-Elfriede RUZICKA


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helmuth BONITZAncestors of Helmuth BONITZ

              /-Georg Friedrich BONITZ
         /-Ernst Robert BONITZ
         |     \-Anna Seraphine LEHM
    /-Alfred Amandus Emil BONITZ
    |     |     /-Hans Hinrich JACOBS
    |     \-Alvine Margaretha Maria Johanna JACOBS
    |          \-Catharina Helene Augusta ZIVERNEMANN
Helmuth BONITZ
    \-Edith NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Helmuth ('Al') M. BONITZ
Ancestors of Helmuth ('Al') M. BONITZ

         /-Karl Bernhard BONITZ
    /-Paul Karl BONITZ
    |     \-Anna Auguste SCHLETTER
Helmuth ('Al') M. BONITZ
    \-Helene BOCK

Descendants of Helmuth ('Al') M. BONITZ

1 Helmuth ('Al') M. BONITZJoyce Mary BOUCHER
   2 Richard Peter BONITZJulie Margaret SUMMERTON
      3 Shelley Marie BONITZPamela Gail GOFF
   2 Robert Paul ("Bob") BONITZSharon Mary O'CONNOR
      3 Jennifer Nicole BONITZKevin MULRINE
         4 Jaden A. MULRINE
      3 Robert Paul BONITZ Jr.Joyce ALEXANDER
         4 Gabriel BONITZ
         4 Luciana BONITZ
         4 Raphael BONITZ
      3 Carl Brendan BONITZ
      3 Kurt Helmuth BONITZ
   2 Rolanda Mary BONITZThomas PAXTON
      3 Anthony Date PAXTON
   2 Ronald Joseph BONITZPaula Michele ZANG
      3 Kimberly Gwyn BONITZThomas FOSKEY
      3 Kyle Spencer BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Henriette BONITZAncestors of Henriette BONITZ

                             /-Christoph BONITZ
                        /-Johann Christoph BONITZ
                        |     \-Justina DECKER
                   /-Christoph BONITZ
                   |     |     /-Christoph KELLER
                   |     \-Rosina KELLER
                   |          \-Justina FISCHER
              /-Johann Gotthilf Friedrich BONITZ
              |     |     /-Christian SCHÖFFLER
              |     \-Maria Rosina SCHÖFFLER
              |          \-Anna Maria DRECHSEL
         /-Franz Bertram Joseph Christian BONITZ
         |     |     /-Johann Nikolaus VIERKÖTTER
         |     \-Anna Christina Elisabeth VIERKÖTTER
         |          \-Anna Sybilla SCHUMACHER
    /-Franz Johann BONITZ
    |     |     /-Johannes SCHNEIDER
    |     \-Anna Christina Gertrud Regina SCHNEIDER
    |          \-Anna Gertraud VIERKÖTTER
Henriette BONITZ
    |     /-Johannes Heinrich Wilhelm BLEIFELD
    \-Anna Christina Henriette Wilhelmine BLEIFELD
         \-Anna Regina Sybilla Wilhelmine WITTENIUS


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Henriette (Henny) BONITZ
Ancestors of Henriette (Henny) BONITZ

                             /-Wenzel BONITZ
                        /-Wenzel BONITZ
                        |     \-Elisabeth SCHMÖLZER
                   /-Jakob BONITZ
                   |     \-Katharina TRANKER
              /-Franz BONITZ
              |     \-Karoline TOMANIC
         /-Nikolaus BONITZ
         |     \-Maria SCHÄFER
    /-Hans BONITZ
    |     \-Rosalie WEISS
Henriette (Henny) BONITZ
    \-Theresia GERICH

Descendants of Henriette (Henny) BONITZ

1 Henriette (Henny) BONITZLothar SWOBODA


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]